Prijeđite na glavni sadržaj

Započelo je terensko prikupljanje podataka

Započelo je terensko prikupljanje podataka

 

  Datum objave: 28. rujna 2022.

Sredinom rujna započelo je terensko prikupljanje podataka za glavnu fazu „Istraživanja vještina u odrasloj dobi“, koje će trajati do kraja travnja 2023. godine. Ovime započinje ključna faza drugog ciklusa OECD-ova „Program za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih“ (PIAAC, 2018.–2024. godine), a koja se nastavlja na Pilot-istraživanje provedeno 2021. godine.

Glavno se istraživanje provodi na uzorku od 13.500 osoba u dobi od 16 do 65 godina te će do kraja terenskog istraživanja biti anketirano minimalno 4.500 osoba. Istraživanje se sastoji od dva dijela – u  prvom se dijelu prikupljaju podaci o socio-demografskim karakteristikama sudionika, njihovoj razini obrazovanja, radnom statusu, značajkama posla koji obavljaju te o njihovoj upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija na radnom mjestu i u slobodno vrijeme dok u drugom dijelu sudionici samostalno popunjavaju vježbe iz domene čitalačkih i numeričkih vještina te vježbe prilagodljivosti u rješavanju problema.

„Istraživanja vještina u odrasloj dobi“ (PIAAC)  je najveća i najinovativnija procjena velikoga opsega u području razumijevanja razvoja vještina odraslih na međunarodnoj razini te je sudjelovanje u istraživanju PIAAC od strateške važnosti za jačanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja će omogućiti različitim dionicima u društvu i obrazovanju temelj za planiranje i donošenje odluka o ključnim pitanjima u obrazovanju.

Zemlje koje sudjeluju u PIAAC programu koriste rezultate istraživanja kako bi utjecali na promjene u obrazovnim politikama, politikama zapošljavanja i rada kroz primjerice reformu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, izrade strategija visokog obrazovanja, razvoj strategija pismenosti obrazovanja odraslih te procese savjetovanja vezano uz budući rad i poboljšanje radne produktivnosti.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ovo istraživanje provodi u okviru ESF projekta Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, uz nacionalnu voditeljicu istraživanja izv. prof. dr. sc. Nenu Rončević, odgovorna je za provedbu cjelokupnoga programa PIAAC, a agencija IPSOS provodi terenski dio istraživanja (intervjue).

  PODIJELI SADRŽAJ

BPDG
BPDD
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2023   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana