Prijeđite na glavni sadržaj

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada

  Datum objave: 20. ožujka 2023.

Temeljem članka 27. stavka 4. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21) i članka 18. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), ustanova koja provodi formalne programe obrazovanja odraslih obvezna je prijaviti Agenciji popis kandidata, termine i sastav povjerenstva ustanove koje provodi završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja.

Ustanova prijavu podnosi Agenciji najkasnije 15 dana prije održavanja završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja koristeći obrasce prijavnica koji su javno dostupni na mrežnoj stranici Agencije.

Pravovaljano ispunjeni obrazac prijave ustanova dostavlja Agenciji elektroničkim putem na adresu e-pošte: siuprijava@asoo.hr  o čemu Ustanova dobiva obavijest o potvrdi primitka prijave u roku od 24 sata od strane Agencije.

Uz obrazac ustanova je dužna dostaviti i odobreni program obrazovanja/program vrednovanja u skladu s kojim se vrednovanje provodi.

Ustanova koja ne postupi sukladno navedenome ne smije izdati javnu ispravu.

Obrazac za prijavu završne provjere i Obrazac za prijavu obrane završnog rada možete preuzeti ovdje:

Obrazac  za prijavu završne provjere

Obrazac za prijavu obrane završnog rada

Na temelju odredaba članka 18. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u vezi s odredbom članka 27. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21.) i članka 17. stavka 2. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN. 19/23.), Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine donijelo je:

Protokol vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja

 

  PODIJELI SADRŽAJ

BPDG
BPDD
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2023   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana