Prijeđite na glavni sadržaj

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove

  Datum objave: 20. ožujka 2023.

Temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21) i članka 2. stavka 1. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na temelju godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova ili na zahtjev ustanove. Ukoliko ustanova želi sama pokrenuti postupak vanjskog vrednovanja svoje ustanove, potrebno je u Agenciju podnijeti zahtjev za pokretanjem vanjskog vrednovanja ustanove. Agencija je izradila obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove kojeg možete preuzeti ovdje:

Obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove

Pravovaljano ispunjeni obrazac te potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje ustanove, dostavlja se u Agenciju na adresu e-pošte: kvaliteta@asoo.hr.

Nakon što Agencija zaprimi obrazac, ustanova će pravovremeno dobiti obavijest o pokretanju postupka vanjskog vrednovanja.

Na temelju odredaba članka 18. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u vezi s odredbom članka 25. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21.) i članka 3. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23.), Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine, donijelo je:

Protokol vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Smjernice za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Etički kodeks vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

 

  PODIJELI SADRŽAJ

BPDG
BPDD
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2023   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana