Prijeđite na glavni sadržaj

  Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih


Trenutno u RH ne postoji čvrsto strukturirani i koherentni sustav koji bi pratio kvalitetu rada ustanova za obrazovanje odraslih te uvodio potrebne razvojne mjere i poboljšanja na temelju utvrđenih i pouzdanih pokazatelja postojećih i traženih kompetencija radnog stanovništva. Sustavno se ne provode ispitivanja vještina odraslih te ne postoje pouzdane procjene istih, kao i njihove implikacije na tržište rada i gospodarsku konkurentnost. Nepostojanje postupaka kojima će se procijeniti vještine odraslih i utvrditi nedostatak potrebnih kompetencija i kvalifikacija prepoznaje se u sistemskim nedostatcima u sustavu obrazovanja odraslih koji utječu na njegovu relevantnost na tržištu rada pa time i na kvalitetu postojeće obrazovne ponude.

Saznajte više  

  Kvaliteta sustava


U ovom elementu planirana je stručna analiza postojećih praksi osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih u RH te primjera dobre prakse osiguravanja kvalitete u drugim zemljama. Nakon provedene analize, koja će uključivati analizu konceptualnih pristupa osiguravanju kvalitete na razini sustava i analizu postojeće prakse u primjeni instrumenata osiguravanja kvalitete u ustanovama za obrazovanje odraslih, planiraju se konzultacije s ključnim dionicima u obrazovanju odraslih o mogućem modelu osiguravanja kvalitete.

Saznajte više  
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2023   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana