Prijeđite na glavni sadržaj

Cilj istraživanja

Cilj „Istraživanje vještina u odrasloj dobi“ je pružiti sveobuhvatnu sliku ključnih vještina među radno sposobnim stanovništvom (16–65 godina) te istražiti kako se te vještine koriste na poslu i u društvu, kako se mijenjaju s obzirom na stupanj obrazovanja, osposobljenosti i iskustva učenja odraslih te kako je ovladanost vještinama povezana s obrazovnim, ekonomskim i socijalnim ishodima, odnosno visinom plaće, radnim statusom, gospodarskim rastom i produktivnošću te u konačnici i socijalnom dobrobiti.

Krajnji je cilj ovoga istraživanja kreirati temelje za unaprijeđenje vještina osjetljivih skupina u društvu kao i poboljšanje obrazovnog sustava i sustava osposobljavanja u smislu jednake dostupnosti obrazovanja svim članovima društva. Naime, upravo će jednakost u dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja dugoročno omogućiti porast zapošljavanja i opće društveno blagostanje u 21. stoljeću.

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2023   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana