Prijeđite na glavni sadržaj

Inovacije u metodologiji istraživanja

Ovo je prvo istraživanje u području vještina odraslih u kojem se podaci prikupljaju putem računala i koje sadržava niz inovacija u samoj metodologiji istraživanja koje se očituju u sljedećem:

  • višestupanjsko adaptivno testiranje
  • automatizirano usmjeravanje unutar pozadinskog upitnika i složeni dizajn za kognitivnu procjenu
  • potpuno automatizirano ocjenjivanje otvorenih odgovora
  • povećani opseg onoga što se može mjeriti u postojećim konstruktima – naprimjer uključivanjem elektroničkih tekstova i interaktivnih stimulativnih materijala
  • dodavanje novih konstrukata, uključujući komponente za čitanje, koje su pridonijele boljem mjerenju na donjem dijelu ljestvice čitalačke pismenosti i rješavanju problema u tehnološki bogatim okruženjima, što je potaknulo ispitanike da rješavaju informacijske probleme u ICT okruženju
  • uključivanje novih tipova pitanja i načina odgovora te
  • korištenje opsežnih log-datoteka za poboljšanje interpretacije podataka.
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2024   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana