Prijeđite na glavni sadržaj

Rezultati prvog ciklusa PIAAC programa

Samo do 2019. godine napisano je na temelju istraživanja PIAAC‑a više od 600 izvještaja i radova te zahvaljujući tome danas imamo preciznije podatke i bolje uvide u širok raspon tema kao što su:

  1. Učinci sustava obrazovanja i osposobljavanja na zapošljavanje
  2. Razlike između tržišta rada, obrazovanja i osposobljavanja
  3. Tranzicija mladih od trenutka završetka obrazovanja do zaposlenja
  4. Povezanost formalnoga obrazovanja i razvoja vještina
  5. Povezanost između starenja i razina vještina
  6. Identifikacija rizičnih populacija.

Više o rezultatima istraživanja prvog ciklusa PIAAC programa dostupno je na poveznici https://www.oecd.org/skills/piaac/publications/

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2024   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana