Prijeđite na glavni sadržaj

Za sudionike istraživanja

Vaše sudjelovanje u ovome istraživanju u potpunosti je dobrovoljno te je temeljeno na Vašoj privoli. Tijekom sudjelovanja uvijek možete odlučiti ne odgovoriti na bilo koje pitanje. Rezultati ovoga istraživanja uvijek će se prikazivati u zbroju, te se Vaši osobni podaci ili odgovori na pitanja u upitniku nikada neće analizirati zasebno. Vaša privatnost i anonimnost zajamčene su strogim pravilima Uredbe EU 2016/679 (tzv. GDPR) i Zakonom o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

– Vaši osobni podaci neće se koristiti u daljnjoj obradi niti će se Vaši odgovori moći povezivati s osobnim podacima.

– Vaši osobni podaci neće se koristiti u svrhu profiliranja i/ili automatiziranoga donošenja odluka zasnovanih na takvoj obradi.

– Vaši osobni podaci ni u jednom trenutku neće se prenositi izvan Europske unije, a bit će trajno izbrisani nakon završetka projekta.

– U svakom trenutku možete zatražiti: pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i mogućnost podnošenja prigovora nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, Zagreb, azop@azop.hr).

Ostvarenje bilo kojega od navedenih prava možete zatražiti izravno od Agencije Ipsos d. o. o. (na broj: 0800 333 343) ili od službenika za zaštitu podataka (na adresu e-pošte: dpo.croatia@ipsos.com) tijekom provedbe istraživanja. Ostvarenje bilo kojega od navedenih prava možete zatražiti i od nacionalne voditeljice istraživanja izv. prof. dr. sc. Nene Rončević (na adresu e-pošte: nena.roncevic@ffri.uniri.hr ili na broj: 051/265-720).

Svjesni smo koliko je u vrijeme provođenja istraživanja važno zaštiti se u socijalnim kontaktima. Kako bi zaštitili Vaše i svoje zdravlje, Ipsosovi anketari koristit će primjerenu zaštitu – moraju imati masku za zaštitu lica te imati dostupne rukavice i dezinfekcijsko sredstvo.

Za dodatna pitanja o istraživanju, molimo, obratite se agenciji Ipsos d. o. o. na broj: 0800 333 343 radnim danom od 9:00 do 16:00.

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2023   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana